Achtergrond motie - opdracht voorbereiden voorstel geluidsmaatregelen Hollandbaan

ProfielfotoLen Hazeleger 11-02-2022 232 keer bekeken 0 reacties

Tijdens het interpellatiedebat Hollandbaan op 27 januari 2022, over de overlast langs de Hollandbaan en Waardsebaan, heeft de raad een motie aangenomen die opdracht geeft om een voorstel voor te bereiden voor geluidswerende maatregelen op de Hollandbaan. In dit bericht lees je meer over de historie.

Klachten bewoners

Om de doorstroming op het kruispunt Hollandbaan - Waardsebaan te verbeteren is in 2020 het kruispunt gereconstrueerd en zijn rijstroken toegevoegd. Alhoewel de doorstroming aanzienlijk is verbetert zijn naar aanleiding van de uitgevoerde werkzaamheden klachten ontstaan. Bewoners hebben veelvuldig klachten ingediend bij de gemeente vanwege het verwijderde groen en de toename van geluidshinder. 

Besluit Rembrandtbrug

Tijdens de raadsvergadering 15 oktober 2020 heeft de gemeenteraad met een grote meerderheid gekozen voor de realisatie van de Rembrandtbrug. De Rembrandbrug zorgt voor een grote afname van de intensiteiten op belangrijke hoofdontsluitingswegen in Woerden zoals de Rembrandtlaan, Jozef Israëlslaan, Boerendijk, Hoge Rijndijk/Molenvlietbaan en Waardsebaan, een evenwichtig verdeling van het verkeer en een robuust verkeersnetwerk in Woerden-West. Echter, als gevolg van de Rembrandtbrug, zal een deel van verkeer welke in de huidige situatie gebruikt maakt van de Waardsebaan via de Hollandbaan gaan rijden. Deze toename is bijna 25% ten opzichte van de referentie situatie in 2030 (verwachte hoeveelheid verkeer in 2030 zonder brug). Wil je meer weten over de verkeerseffecten van de Rembrandtbrug? Lees dan hier verder.

Motie maatregelen Hollandbaan

Gelijktijdig met het raadsbesluit Rembrandtbrug heeft de gemeenteraad de motie - Maatregelen Hollandbaan aangenomen. Deze motie verzoekt om het raadsvoorstel uit 2015 te volle uit te voeren en met name het groen langs de Hollandbaan te herstellen en geluidsmaatregelen te treffen op de Hollandbaan. 

Naar aanleiding van deze motie is de gemeente begin 2021 is samen met een vertegenwoordiging van bewoners wonend langs de Hollandbaan gestart om een beter beeld te krijgen van de overlast. Vervolgens zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en maatregelen in beeld gebracht die de overlast op de Hollandbaan kunnen beperken. Enkele van deze maatregelen zijn al uitgevoerd zoals het herstel van het groen langs de Hollandbaan en Waardsebaan, het aanpassen van de verkeersregelinstallatie op het kruispunt Hollandbaan – Waardsebaan zodat er minder hard gereden wordt en is een aanvraag bij het Openbaar Ministerie (OM) ingediend voor de plaatsing van twee flitspalen. Begin januari hebben wij de bevestiging gekregen van het OM dat zij voornemens zijn deze flitspalen te gaan plaatsen op het kruispunt Hollandbaan - Waardsebaan.

Interpellatiedebat

Eind 2021 hebben verschillende groepen bewoners duidelijk aan de gemeente laten blijken dat men nu ook daadwerkelijke uitvoering wil zien van de verschillende overlastbeperkende maatregelen en dat het proces te lang duurt. Begin januari zijn op verzoek van enkele bewoners verschillende raadsleden op locatie in overleg gegaan en is er vervolgens een verzoek in gediend tot het houden van een interpellatiedebat over de reconstructie en overlast Hollandbaan en Waardsebaan. Dit interpellatie debat is gehouden op 27 januari 2022 en is terug te kijken via de website van de gemeenteraad. Naar aanleiding van het debat heeft de gemeenteraad de motie - Opdracht voorbereiden voorstel geluidswerende maatregelen Hollandbaan aangenomen. Deze motie verzoekt concreet om de inventarisatie van maatregelen in overleg met bewoners uiterlijk 1 april 2022 af te ronden en de gemeenteraad vervolgens een raadsvoorstel voor te leggen voor het nemen van geluids- en overlastbeperkende maatregelen langs de Hollandbaan met verschillende keuzeopties en kosten.

 

 

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.