Terugblik 1e Over-de-brug-sessie

May 14, 2019
0 comments

De gemeente Woerden vindt het belangrijk dat direct belanghebbenden goed geïnformeerd zijn over het project en kunnen meedenken over de inhoud en het proces. Via verschillende groepen en sessie informeren en betrekken wij de omgeving bij en over het project. Zo is er een adviesgroep en betrekken we de overige direct belanghebbende via zogenaamde keukentafel-gesprekken, brieven,  online platform en ateliersessies. Tijdens de ateliersessies brengen we iedereen op de hoogte van de stand van zaken, worden over en weer kennis en inzichten gedeeld en wordt nagedacht over de leefbaarheid in het gebied als de brug er toch komt. Op deze pagina delen we alle informatie uit de sessies met de omgeving.

Reageren?
Je kunt op elke bijeenkomst of vergadering reageren. Je moet wel ingelogd zijn.
 

 

Op woensdagavond 8 mei 2019 vond in Tuincentrum De Bosrand de kick-off van het Over-de-brug-team plaats.

Het Over-de-brug-team heeft als doel om aandachtspunten en kansen te indentificeren en te vertalen naar ideeën. Door ook hun achterban erbij te betrekken creëert het Over-de-brug-team meerwaarde voor beide varianten, voor en door de direct belanghebbenden.

Tien bewoners van het gebied rond de brugvarianten vormen samen het Over-de-brug-team. Tijdens de kick-off hebben zij elkaar leren kennen (huiswerkopdracht & Empathy Map) en was er ruimte voor vragen en het identificeren van aandachtspunten. Tot slot bedacht het team al wat eerste ideeën om de brugvarianten op een zo goed mogelijke manier in te passen of zelfs meerwaarde te creëren. We kunnen terug kijken op een geslaagde avond en zijn blij met de inzet en het meedenken van het over-de-brug-team.

De onderstaande documenten vatten de avond bondig samen

Images

Twitter

0  Comments

Cookie settings