Terugblik tweede adviesgroep vergadering

July 26, 2019
0 comments

De gemeente Woerden vindt het belangrijk dat direct belanghebbenden goed geïnformeerd zijn over het project en kunnen meedenken over de inhoud en het proces. Via verschillende groepen en sessie informeren en betrekken wij de omgeving bij en over het project. Zo is er een adviesgroep en betrekken we de overige direct belanghebbende via zogenaamde keukentafel-gesprekken, brieven,  online platform en ateliersessies. Tijdens de ateliersessies brengen we iedereen op de hoogte van de stand van zaken, worden over en weer kennis en inzichten gedeeld en wordt nagedacht over de leefbaarheid in het gebied als de brug er toch komt. Op deze pagina delen we alle informatie uit de sessies met de omgeving.

Reageren?
Je kunt op elke bijeenkomst of vergadering reageren. Je moet wel ingelogd zijn.
 

 

Tijdens de tweede adviesgroep vergadering hebben we stil gestaan bij het aangepaste beoordelingskader, de toekomstbeelden i.r.t. de brug en de zijn de twee ingebrachte alternatieven besproken. Lees het verslag hier terug en bekijk de presentatie.

Images

Twitter

0  Comments

Cookie settings