Concept rapportage

De onderstaande tekst is niet meer actueel. De definitieve eindrapportage is inmiddels gereed.

De afgelopen maanden is samen met verschillende participatiegroepen intensief gewerkt aan de totstandkoming van het onderzoek naar een nieuwe brug en verbinding tussen het Rietveld en de Hollandbaan. Dit met de doelstelling om de verkeersdrukte op de Rembrandtlaan – Jozef Israëlslaan – Boerendijk te verminderen en om het verkeersnetwerk in Woerden robuuster te maken.

Het participatieproces heeft niet alleen geleid tot een beter eindrapport, maar ook tot twee nieuwe alternatieven en tot een discussie waarbij de oplossing vooral bekeken wordt vanuit een breed toekomstperspectief.  Hoe ontwikkelt Woerden zich in de komende decennia en welk alternatief past daar het beste bij?

Bekijk hieronder de conclusies per alternatief, lees de samenvattende (concept) rapportage en bijbehorende documenten.
 • Alternatief Gildenbrug

  Dit alternatief betekent een verbinding tussen de Gildenweg en het Rietveld. Dit alternatief vermindert de verkeersdrukte op de Rembrandtlaan - Boerendijk met ca. 21%. Bekijk hier alle voor- en nadelen van het alternatief. Read more about Alternatief Gildenbrug

 • Alternatief Rietveldbrug

  Dit alternatief maakt ten oosten van de rioolwaterzuiveringsinstallatie een verbinding tussen de Hollandbaan en het Rietveld, verminderd de verkeersdrukte op de Rembrandtlaan - Boerendijk met ca. 13% en heeft vooral betekenis in combinatie met een westelijke randweg en westelijke gebiedsontwikkeling Read more about Alternatief Rietveldbrug

 • Alternatief Rembrandtbrug

  Dit alternatief betekent een verbinding tussen de Hollandbaan en de Rembrandtlaan. Dit alternatief verminderd de verkeersdrukte op de Rembrandtlaan - Boerendijk met ca. 40% en biedt kansen voor een revitalisering van de binnenstedelijke Rijnzone en voor binnenstedelijke verdichting. Read more about Alternatief Rembrandtbrug

 • Alternatief Rietveldbrug-West

  Dit alternatief maakt ten westen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie een verbinding tussen de Hollandbaan en het Rietveld, verminderd de verkeersdrukte op de Rembrandtlaan - Boerendijk met ca. 12% en heeft vooral betekenis in combinatie met een westelijke randweg en westelijke gebiedsontwikkeling Read more about Alternatief Rietveldbrug-West