Rembrandtbrug

De Rembrandtbrug is een nieuwe hoofdontsluitingsweg die een verbinding maakt tussen de kruising Leidsestraatweg-Rembrandtlaan en de kruising Hollandbaan-Kuipersweg. Met aanleg van de Rembrandtbrug worden de verkeersproblemen op de route Rembrandtlaan-Boerendijk opgelost, wordt het verkeersnetwerk robuuster en de doorstroming verbetert. Ook draagt de realisatie van de Rembrandbrug bij aan de gewenste herstructurering op het bedrijventerrein Barwoutswaarder.

Wij willen je goed informeren en laten meedenken in het ontwerpproces

 

Op 15 oktober heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad het raadsbesluit genomen tot aanleg van de Rembrandtbrug.  Dit na ruim een jaar uitgebreid onderzoek naar een nieuwe brug in Woerden-West. Confrom het raadsbesluit zal de brug eind 2026 in gebruik worden genomen. 

Nieuw verkeersnetwerk

Door de Rembrandtbrug te realiseren komt er een robuust verkeersnetwerk en een goede doorstroming in heel Woerden-West, waarbij de Rembrandtlaan, Jozef Israëlslaan, Boerendijk, Hogerijndijk en Molenvlietbaan aanzienlijk worden ontlast. Ook levert de Rembrandtbrug een belangrijke impuls aan de gewenste herstructurering van het bedrijventerrein Barwoutswaarder. 

De Rembrandtbrug is een nieuwe hoofdontsluitingsweg die een verbinding maakt tussen de kruising Leidsestraatweg-Rembrandtlaan en de kruising Hollandbaan-Kuipersweg. Ook zal de rotonde op de kruising Molenvlietbaan-Hollandbaan worden aangepast. 

Het besluit heeft ook ingrijpende consequenties. Zo moeten bewoners en bedrijven binnen de ligging van de brug en het tracé hiervoor moeten wijken. De gemeente zal zich uiterst inspannen om op een goede en zorgvuldige wijze invulling te geven aan dit aankoopproces.

Variant Oost en West

De exacte ligging van het tracé is nog niet helemaal vastgelegd. Confrom het raadsvoorstel moet er binnen de vastgestelde financiele uitgangspunten nog een besluit tussen de Oost- en Westvariant worden genomen. Deze keuze zal afhangen van de meerwaarde die de variant kan hebben voor betrokken bedrijven, de totale businesscase voor de gemeente en eventuele extra bijdragen van derden die een duurdere variant mogelijk maken. 

Invoegen ligging Trace

 

Voor al je vragen kan je contact opnemen met Len Hazeleger

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.