Terugblik 1e ateliersessie Rembrandtbrug

06-03-2020
0 reacties

De gemeente Woerden vindt het belangrijk dat direct belanghebbenden goed geïnformeerd zijn over het project en kunnen meedenken over de inhoud en het proces. Via verschillende groepen en sessie informeren en betrekken wij de omgeving bij en over het project. Zo is er een adviesgroep en betrekken we de overige direct belanghebbende via zogenaamde keukentafel-gesprekken, brieven,  online platform en ateliersessies. Tijdens de ateliersessies brengen we iedereen op de hoogte van de stand van zaken, worden over en weer kennis en inzichten gedeeld en wordt nagedacht over de leefbaarheid in het gebied als de brug er toch komt. Op deze pagina delen we alle informatie uit de sessies met de omgeving.

Reageren?
Je kunt op elke bijeenkomst of vergadering reageren. Je moet wel ingelogd zijn.
 

 

Op woensdag 19 februari jl. vond de eerste ateliersessieplaats plaats in het gemeentehuis. Tijdens de plenaire bijeenkomst is terug gekeken naar de vorige fase en is de huidige tussenfase Rembrandtbrug werd toegelicht. Het tweede deel was een zogenaamde Over-de-brug-sessie.

De ateliersessie bestond uit twee delen. Het eerste deel was een plenaire bijeenkomst waar terug werd gekeken naar de vorige fase, de resultaten van die fase nog een keer zijn gepresenteerd en waar de huidige tussenfase Rembrandtbrug werd toegelicht. Het tweede deel was een zogenaamde Over-de-brug-sessie. Tijdens deze sessie werd de kaart van het gebied op tafel gelegd en konden kansen en zorgpunten worden benoemd. De vraag die centraal stond was;

 “Als deze Rembrandtbrug er komt dan kunnen we … doen om positief effect op de leefomgeving te creëren”.

Bij het eerste deel van avond waren ruim 60 deelnemers aanwezig en aan de over-de-brug-sessie namen circa 40 betrokkene deel. De sfeer op de avond was constructief en prettig, maar er zijn nadrukkelijk ook zorgen geuit.

Plenaire bijeenkomst

Zoals gezegd is tijdens de plenaire bijeenkomst vooral veel informatie gedeeld. Nader hand waren er veel waardevolle vragen, soms ter verduidelijking, soms om zorgen te delen. Onderwerpen die onder andere aan bod kwamen zijn de toename van geluid en fijnstof langs de Hollandbaan, de nut en noodzaak van de brug, mede in relatie tot een eventuele westelijke randweg, de werking van de brug i.r.t. vaarverkeer en andere bruggen en overige verkeerskundige vragen. Ook zijn er vragen gesteld over het participatieproces.

Ben je er niet bij geweest? Of wil je de presentatie terugkijken. Bekijk dan de volledige presentatie

Over-de-brug-sessie

Tijdens de Over-de-brug-sessie hebben circa 40 betrokkene input gegeven over de zorg- en knelpunten die men ziet als de Rembrandtbrug gerealiseerd zou worden. Ook zijn voor sommige zorg- of knelpunten oplossingen aangedragen. Verdeeld over 3 tafels zijn 3 gebieden behandeld, 1) het gebied rondom de Hollandbaan, 2) het gebied Barwoutswaarder en 3) het gebied aan de noord kant van de Oude Rijn.

De resultaten van deze sessie zijn gebundeld en hieronder terug te lezen.  Mocht je nog aanvullende input willen leveren, of heb je vragen/opmerkingen op de geleverde input dan horen we dat graag. Je kunt contact opnemen met Len Hazeleger, maar je kunt ook, als je een account hebt, hieronder je reactie achterlaten. Bekijk de resultaten van de Over-De-Brug-sessie hieronder.

Afbeeldingen

Twitter

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.